Počet znaků

Zadejte nebo vložte text do níže uvedeného pole:


Výsledkem je počet slov a znaků v textu. Můžete také získat počet znaků bez mezer. Počítadlo vám pomůže, pokud je vaším cílem získat text, který přesahuje určitý počet znaků nebo slov. Můžete také snadno zkontrolovat délku textu vytvořeného jinou osobou. Když vložíte nebo zadáte text do příslušného pole, okamžitě získáte počet slov a znaků.