Aritmetický průměr

Vypočtěte střední (průměrnou), směrodatnou odchylku a medián.

Uveďte čísla níže. Každé číslo ve vlastním řádku (max. 500):Čítač počítá následující: počet čísel, směrodatnou odchylku, průměr. Kromě toho dostanete čísla uspořádaná od nejmenší po největší. Oddělte čísla novým řádkem. Kliknutím na tlačítko 'Vypočítat' získáte výsledek. Můžete například snadno vypočítat průměrnou známku školního certifikátu. Průměr se vypočítá sečtením všech čísel a vydělením výsledku počtem čísel. Ukazatelem je také standardní odchylka. Popisuje, jak moc se čísla v průměru liší od průměru.

Calculaterix.com
Stránky a kalkulačky pro každý den

Finsko   Bulharsko   Česká Republika   Německo   Dánsko   Estonsko   Španělsko   Francie   Řecko   Maďarsko   Itálie   Litva   Lotyšsko   Nizozemí   Norsko   Polsko   Portugalsko   Rumunsko   Slovinsko   Slovensko   Švédsko   V angličtině