Aritmetický průměr

Vypočtěte střední (průměrnou), směrodatnou odchylku a medián.

Uveďte čísla níže. Každé číslo ve vlastním řádku (max. 500):Čítač počítá následující: počet čísel, směrodatnou odchylku, průměr. Kromě toho dostanete čísla uspořádaná od nejmenší po největší. Oddělte čísla novým řádkem. Kliknutím na tlačítko 'Vypočítat' získáte výsledek. Můžete například snadno vypočítat průměrnou známku školního certifikátu. Průměr se vypočítá sečtením všech čísel a vydělením výsledku počtem čísel. Ukazatelem je také standardní odchylka. Popisuje, jak moc se čísla v průměru liší od průměru.


Stránky a kalkulačky pro každý den:

Převodník měn  |  Výpočet BMI  |  Nové BMI  |  Kalkulačka kalorií  |  Jste jablka nebo hruška?  |  Metabolická hmotnost  |  Házení mincí  |  Tenis bodování  |  Slovo pult a počítadlo znaků  |  Aritmetický průměr